2021-10-18

Konstverket

Konstverket "Väverskan" skall flytta till Krokslätts Fabriker

Konstverket ”Väverskan” som stått vid Krokslätts torg ska i november få en ny placering. Skulpturen har med åren fått en lite undanskymd placering och skadades i samband med en stöld för många år sedan. Initiativet till flytten kom från föreningen Gamla Krokslättspojkar, en lokalförening som vill bevara Krokslätts historia. Föreningen var inledningsvis med och sponsrade konstverket och har på senare år lyft frågan om restaurering och flytt. De har också lyft att en placering i närheten av fabriksområdet är mer lämplig, då det var där som vävarna arbetade.

Projektet är ett bra exempel på samverkan - när kommunen, föreningslivet och en privat fastighetsvärd med gemensamma krafter gör det möjligt att gynna både konsten och närmiljön. Nu kan vi både renovera och flytta konstverket. Den nya placeringen vid Krokslätts Fabriker ger konstverket ett bättre historiskt sammanhang och den blir mer synlig för många boende och besökare i området, säger Åsa Tollbom enhetschef konst och kultur.

Konstverket väverskan har nu tagits in för restaurering innan den får sin nya placering i området kring Krokslätts Fabriker. I november planerar kommunen att skulpturen ska placeras på sin nya plats. Då ska den också vara återställd med en rekonstruerad del som saknats sedan stölden 2006.

Tack vare samarbetet där föreningen och fastighetsägaren Husvärden bidrar ekonomiskt har vi äntligen kunnat ge konstnären Britt-Marie Jern i uppdrag att återskapa den del som saknats i många år. Det känns extra roligt att vi tillsammans har kunnat återställa skulpturen innan hon får en ny fin placering, säger Camilla Lengstrand konstintendent.